ค้นหาแบตเตอรี่ที่เหมาะกับรถคุณ

เกี่ยวกับ 3K

กว่า 30 ปีที่ 3K แบตเตอรี่ เดินทางอยู่ในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่รถยนต์ และเป็นสินค้าที่คนไทยทุกคนรู้จัก เชื่อถือ และเป็นสินค้าที่ทั่วโลกให้การยอมรับ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความภูมิใจของพวกเราชาว 3K แบตเตอรี่ทุกคน และเป็นเครื่องเตือนใจให้พวกเราอยู่เสมอว่า เราจะต้องก้าวไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่น และพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง การที่แบรนด์ของเราเป็นที่ไว้วางใจและอยู่ในใจผู้บริโภคมาตลอด เป็นผลมาจากการที่ทีมงานของเราทำงานกันอย่างหนัก เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล บวกกับแผนการตลาดและการสื่อสารกับผู้บริโภคที่มีอย่างต่อเนื่อง เพราะแบตเตอรี่เป็นสินค้าที่ซื้อแล้วกว่าจะเปลี่ยนใหม่ต้องใช้เวลานานอย่างน้อยก็ 1 ปี การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ต้องใช้เวลาและคำนึงถึงสถานการณ์ ซึ่งการวางกลยุทธ์ดังกล่าวถือว่า 3K ประสบความสำเร็จ ในการขึ้นเป็นผู้นำในตลาดด้วยยอดขายอันดับหนึ่ง เพราะปัจจุบันนี้ทุกคนต่างก็ให้การยอมรับในแบรนด์ 3K แบตเตอรี่ ซึ่งกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งหมดที่เราสร้างมาคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ 3K แบตเตอรี่ ประสบความสำเร็จดังเช่นทุกวันนี้

3K แบตเตอรี่เป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับในด้านมาตรฐานสากล มีการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าทั้งภายในประเทศและส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก และด้วยเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศจึงทำให้เรามีมาตรฐานที่ดีเหมาะสำหรับการใช้งานในประเทศไทย และทุกกลุ่มผู้ใช้สามารถใช้สินค้าของเราได้ นอกจากนี้ เราได้ปรับปรุงพัฒนาในส่วนของผลิตภัณฑ์มาโดยตลอด โดยจะพัฒนาให้มีความทันสมัย โดยการ พัฒนาให้แบตเตอรี่มีคุณสมบัติที่เหมาะกับรูปแบบการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ปัจจุบันเราได้ขยายโรงงานเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต และเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแบตเตอรี่ในอนาคต เราสัญญาว่าจะมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการตามพันธสัญญาของบริษัทฯ ในการเป็นผู้นำด้านสินค้า บริการ นวัตกรรม และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่ที่ถูกต้องชัดเจนกับลูกค้า ซึ่งเป็นหัวใจในการทำธุรกิจที่บริษัทยึดมั่นมาตลอดการดำเนินธุรกิจ