ค้นหาแบตเตอรี่ที่เหมาะกับรถคุณ

3K Battery รับรางวัล Brand Age ปี 2018


3K Battery เป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมวดของแบตเตอรี่รถยนต์โดยอ้างอิงจากผลการวิจัยทั่วประเทศ ที่ทำโดยมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย
3K Battery ได้รับรางวัลในปี 2018 นี้ เป็นครั้งที่ 18 ต่อเนื่องกันซึ่งถือว่าเป็นเป็นแบตเตอรี่ยี่ห้อเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ โดยที่ไม่เคยมีแบตเตอรี่่แบรนด์ใดเคยทำได้มาก่อน นับตั้งแต่มีการทำวิจัยมาเมื่อ 18 ปีที่แล้ว


Gallery

ข่าวอื่นๆ

งาน We Are 3K จังหวัด นครราชสีมา

งาน We Are 3K จังหวัด ศรีสะเกษ

งาน We Are 3K จังหวัด อุบลราชธานี


3K Battery รับรางวัล Brand Age ปี 2018

ดูข่าวทั้งหมด