ค้นหาแบตเตอรี่ที่เหมาะกับรถคุณ

Car Battery - Hybrid

  ข้อมูล ติดตั้งในรถยนต์
รุ่น : Active Hybrid 145L
รหัสรุ่น : 85D31L
CCA :
แอมป์ : 85 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 303 x 170 x 224
รุ่น : Active Hybrid 145R
รหัสรุ่น : 85D31R
CCA :
แอมป์ : 85 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 303 x 170 x 204
รุ่น : Active Hybrid 155L
รหัสรุ่น : 95D31L
CCA :
แอมป์ : 90 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 303 x 170 x 224
รุ่น : Active Hybrid 155R
รหัสรุ่น : 95D31R
CCA :
แอมป์ : 90 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 303 x 170 x 224
รุ่น : Active Hybrid 46B24L
รหัสรุ่น : 46B24L
CCA :
แอมป์ : 50 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 236 x 127 x 222
รุ่น : Active Hybrid 46B24R
รหัสรุ่น : 46B24R
CCA :
แอมป์ : 50 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 236 x 127 x 222
รุ่น : Active Hybrid 80D26L
รหัสรุ่น : 80D26L
CCA :
แอมป์ : 80 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 256 x 170 x 224
รุ่น : Active Hybrid 80D26R
รหัสรุ่น : 80D26R
CCA :
แอมป์ : 80 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 256 x 170 x 224
รุ่น : Active Hybrid145R
รหัสรุ่น : 85D31R
CCA :
แอมป์ : 85 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 303 x 170 x 224