ค้นหาแบตเตอรี่ที่เหมาะกับรถคุณ

Car Battery - Low Maintenance

  ข้อมูล ติดตั้งในรถยนต์
รุ่น : 105D31L
รหัสรุ่น :
CCA :
แอมป์ : 90 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 303 x 170 x 224
รุ่น : 105D31R
รหัสรุ่น :
CCA :
แอมป์ : 90 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 303 x 170 x 224
รุ่น : 12N24-3
รหัสรุ่น :
CCA :
แอมป์ : 26 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 185 x 125 x 174
รุ่น : 12N24-4
รหัสรุ่น :
CCA :
แอมป์ : 26 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 185 x 125 x 174
รุ่น : 225H52L
รหัสรุ่น :
CCA :
แอมป์ : 220 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 517 x 275 x 216
รุ่น : 4 DLT
รหัสรุ่น :
CCA :
แอมป์ : 135 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 505 x 205 x 205
รุ่น : 67018
รหัสรุ่น :
CCA :
แอมป์ : 180 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 512 x 225 x 220
รุ่น : DIN 100
รหัสรุ่น :
CCA :
แอมป์ : 100 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 379 x 174 x 190
รุ่น : DIN 65
รหัสรุ่น :
CCA :
แอมป์ : 65 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 241 x 174 x 190
รุ่น : DIN 65R
รหัสรุ่น :
CCA :
แอมป์ : 65 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 241 x 174 x 190
รุ่น : DIN 75
รหัสรุ่น :
CCA :
แอมป์ : 75 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 276 x 174 x 190
รุ่น : N 100
รหัสรุ่น :
CCA :
แอมป์ : 100 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 406 x 173 x 233
รุ่น : N 120
รหัสรุ่น :
CCA :
แอมป์ : 120 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 502 x 180 x 255
รุ่น : N 120A
รหัสรุ่น :
CCA :
แอมป์ : 110 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 502 x 180 x 255
รุ่น : N 150
รหัสรุ่น :
CCA :
แอมป์ : 150 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 505 x 220 x 255
รุ่น : N 150A
รหัสรุ่น :
CCA :
แอมป์ : 140 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 505 x 220 x 255
รุ่น : N 200
รหัสรุ่น :
CCA :
แอมป์ : 200 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 517 x 275 x 270
รุ่น : N 200A
รหัสรุ่น :
CCA :
แอมป์ : 190 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 517 x 275 x 270
รุ่น : N 50Z
รหัสรุ่น :
CCA :
แอมป์ : 60 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 256 x 170 x 224
รุ่น : N 50ZL
รหัสรุ่น :
CCA :
แอมป์ : 60 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 256 x 170 x 224
รุ่น : NS 100
รหัสรุ่น :
CCA :
แอมป์ : 75 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 303 x 170 x 224
รุ่น : NS 100L
รหัสรุ่น :
CCA :
แอมป์ : 75 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 303 x 170 x 224
รุ่น : NS 120
รหัสรุ่น :
CCA :
แอมป์ : 85 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 303 x 170 x 224
รุ่น : NS 120L
รหัสรุ่น :
CCA :
แอมป์ : 85 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 303 x 170 x 224
รุ่น : NS 40
รหัสรุ่น :
CCA :
แอมป์ : 32 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 195 x 127 x 222
รุ่น : NS 40L
รหัสรุ่น :
CCA :
แอมป์ : 32 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 195 x 127 x 222
รุ่น : NS 40Z
รหัสรุ่น :
CCA :
แอมป์ : 35 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 195 x 127 x 222
รุ่น : NS 40ZL
รหัสรุ่น :
CCA :
แอมป์ : 35 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 195 x 127 x 222
รุ่น : NS 60
รหัสรุ่น :
CCA :
แอมป์ : 45 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 236 x 127 x 222
รุ่น : NS 60L
รหัสรุ่น :
CCA :
แอมป์ : 45 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 236 x 127 x 222
รุ่น : NS 80
รหัสรุ่น :
CCA :
แอมป์ : 65 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 256 x 170 x 224
รุ่น : NS 80 L
รหัสรุ่น :
CCA :
แอมป์ : 65 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 256 x 170 x 224