ค้นหาแบตเตอรี่ที่เหมาะกับรถคุณ

Car Battery - Maintenance Free

  ข้อมูล ติดตั้งในรถยนต์
รุ่น : 40B19L
รหัสรุ่น :
CCA :
แอมป์ : 38 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 190 x 127 x 224
รุ่น : ADX2500
รหัสรุ่น : 95D31
CCA : 660
แอมป์ : 85 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 330 x 170 x 200
รุ่น : ADX3000
รหัสรุ่น : 135D31
CCA : 850
แอมป์ : 100 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 303 x 170 x 200
รุ่น : ADX4L (ขั้วจม)
รหัสรุ่น : 58590
CCA : 750
แอมป์ : 85 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 315 x 175 x 190
รุ่น : ADX65
รหัสรุ่น : 55B24
CCA : 400
แอมป์ : 50 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 236 x 127 x 200
รุ่น : ADX70
รหัสรุ่น : 65B24
CCA : 470
แอมป์ : 55 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 236 x 127 x 200
รุ่น : ADX75
รหัสรุ่น : 75D23
CCA : 520
แอมป์ : 65 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 230 x 170 x 200
รุ่น : ADX95
รหัสรุ่น : 90D26
CCA : 600
แอมป์ : 75 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 258 x 170 x 202
รุ่น : ADXB3L (ขั้วจม)
รหัสรุ่น : 57113
CCA : 640
แอมป์ : 71 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 278 x 175 x 175
รุ่น : 46B24
รหัสรุ่น : 46B24
CCA : 400
แอมป์ : 50 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 236 x 127 x 222
รุ่น : ADX60
รหัสรุ่น : 44B19
CCA : 310
แอมป์ : 40 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 190 x 127 x 200