ค้นหาแบตเตอรี่ที่เหมาะกับรถคุณ

Car Battery - Sealed Maintenance Free

  ข้อมูล ติดตั้งในรถยนต์
รุ่น : VDS100L
รหัสรุ่น : LN5-60038
CCA :
แอมป์ : 100 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 353 x 175 x 190
รุ่น : VDS65L
รหัสรุ่น : LN2-56219
CCA :
แอมป์ : 65 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 242 x 175 x 190
รุ่น : VDS65R
รหัสรุ่น : LN2-56220
CCA :
แอมป์ : 65 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 242 x 175 x 190
รุ่น : VDS75L
รหัสรุ่น : NL3-57412
CCA :
แอมป์ : 75 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 278 x 175 x 190
รุ่น : VDS75R
รหัสรุ่น : LN3-57413
CCA :
แอมป์ : 75 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 278 x 175 x 190
รุ่น : VS120L
รหัสรุ่น : 95D31L
CCA :
แอมป์ : 80 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 303 x 173 x 203
รุ่น : VS120R
รหัสรุ่น : 95D31R
CCA :
แอมป์ : 80 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 303 x 173 x 203
รุ่น : VS150L
รหัสรุ่น : 105D31L
CCA :
แอมป์ : 90 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 303 x 173 x 203
รุ่น : VS150R
รหัสรุ่น : 105D31R
CCA :
แอมป์ : 90 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 303 x 173 x 203
รุ่น : VS40L
รหัสรุ่น : 44B19L
CCA :
แอมป์ : 40 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 187 x 127 x 200
รุ่น : VS40R
รหัสรุ่น : 44B19R
CCA :
แอมป์ : 40 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 187 x 127 x 200
รุ่น : VS60L
รหัสรุ่น : 46B24L
CCA :
แอมป์ : 45 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 236 x 129 x 200
รุ่น : VS60R
รหัสรุ่น : 46B24R
CCA :
แอมป์ : 45 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 236 x 129 x 200
รุ่น : VS80L
รหัสรุ่น : 80D26L
CCA :
แอมป์ : 70 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 257 x 173 x 203
รุ่น : VS80R
รหัสรุ่น : 80D26R
CCA :
แอมป์ : 70 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 257 x 173 x 203