ค้นหาแบตเตอรี่ที่เหมาะกับรถคุณ

Golf Battery

  ข้อมูล ติดตั้งในรถยนต์
รุ่น : T-105
ชนิดขั่ว : LL
โวลต์ : 6
รหัสรุ่น :
CCA :
แอมป์ : 225 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 260 x 180 x 240
รุ่น : T-885
ชนิดขั่ว : LL
โวลต์ : 8
รหัสรุ่น :
CCA :
แอมป์ : 170 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 260 x 180 x 240
รุ่น : T-1285
ชนิดขั่ว : LL
โวลต์ : 12
รหัสรุ่น :
CCA :
แอมป์ : 160 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 327 x 180 x 255
รุ่น : EV-135
ชนิดขั่ว : LL
โวลต์ : 12
รหัสรุ่น :
CCA :
แอมป์ : 135 Ah
ขนาดภายนอก ยxกxส : 406 x 173 x 209