ค้นหาแบตเตอรี่ที่เหมาะกับรถคุณ

Car Battery - Maintenance Free

ข้อมูลแบตเตอรี่
คุณสมบัติ ...
ชนิดขั่ว
โวลต์
รุ่น 40B19L
ประเภท maintenance-free
แผ่น 9
แอมป์ 38
ยาว x กว้าง x สูง 190 x 127 x 224
สามารถติดตั้งในรถยนต์
อื่นๆ ...