ค้นหาแบตเตอรี่ที่เหมาะกับรถคุณ

Car Battery - Maintenance Free

ข้อมูลแบตเตอรี่
คุณสมบัติ ...
ชนิดขั่ว
โวลต์ 0
รุ่น 46B24
ประเภท maintenance-free
แผ่น 0
แอมป์ 50
ยาว x กว้าง x สูง 236 x 127 x 222
สามารถติดตั้งในรถยนต์
อื่นๆ ...