ค้นหาแบตเตอรี่ที่เหมาะกับรถคุณ

Car Battery - Maintenance Free

ข้อมูลแบตเตอรี่
คุณสมบัติ
ชนิดขั่ว
โวลต์ 0
รุ่น ADX3000
ประเภท maintenance-free
แผ่น 0
แอมป์ 100
ยาว x กว้าง x สูง (สูงสุด) 303 x 170 x 200 (224)
สามารถติดตั้งในรถยนต์
อื่นๆ