ค้นหาแบตเตอรี่ที่เหมาะกับรถคุณ

Car Battery - Maintenance Free

ข้อมูลแบตเตอรี่
คุณสมบัติ
ชนิดขั่ว
โวลต์ 0
รุ่น ADX4L
ประเภท maintenance-free
แผ่น 0
แอมป์ 85
ยาว x กว้าง x สูง 315 x 175 x 190
สามารถติดตั้งในรถยนต์
อื่นๆ