ค้นหาแบตเตอรี่ที่เหมาะกับรถคุณ

Car Battery - Maintenance Free

ข้อมูลแบตเตอรี่
คุณสมบัติ
ชนิดขั่ว
โวลต์ 0
รุ่น ADX60
ประเภท maintenance-free
แผ่น 0
แอมป์ 40
ยาว x กว้าง x สูง (สูงสุด) 190 x 127 x 200 (224)
สามารถติดตั้งในรถยนต์
อื่นๆ