ค้นหาแบตเตอรี่ที่เหมาะกับรถคุณ

Car Battery - Maintenance Free

ข้อมูลแบตเตอรี่
คุณสมบัติ
ชนิดขั่ว
โวลต์ 0
รุ่น ADXB3L (ขั้วจม)
ประเภท maintenance-free
แผ่น 0
แอมป์ 71
ยาว x กว้าง x สูง 278 x 175 x 175
สามารถติดตั้งในรถยนต์
อื่นๆ