ค้นหาแบตเตอรี่ที่เหมาะกับรถคุณ

Solar Battery

ข้อมูลแบตเตอรี่
คุณสมบัติ ...
ชนิดขั่ว LL
โวลต์ 12
รุ่น EBB 80
ประเภท solar-battery
แผ่น 0
แอมป์ 80
ยาว x กว้าง x สูง (สูงสุด) 303 x 170 x 201 (228)
สามารถติดตั้งในรถยนต์
อื่นๆ ...