ค้นหาแบตเตอรี่ที่เหมาะกับรถคุณ

Car Battery - Sealed Maintenance Free

ข้อมูลแบตเตอรี่
คุณสมบัติ ...
ชนิดขั่ว
โวลต์
รุ่น VDS75L
ประเภท sealed-maintenance-free
แผ่น 16
แอมป์ 75
ยาว x กว้าง x สูง 278 x 175 x 190
สามารถติดตั้งในรถยนต์
อื่นๆ ...