ค้นหาแบตเตอรี่ที่เหมาะกับรถคุณ

Car Battery - Sealed Maintenance Free

ข้อมูลแบตเตอรี่
คุณสมบัติ ...
ชนิดขั่ว
โวลต์
รุ่น VS150R
ประเภท sealed-maintenance-free
แผ่น 18
แอมป์ 90
ยาว x กว้าง x สูง 303 x 173 x 203
สามารถติดตั้งในรถยนต์
อื่นๆ ...