ค้นหาแบตเตอรี่ที่เหมาะกับรถคุณ

Car Battery - Sealed Maintenance Free

ข้อมูลแบตเตอรี่
คุณสมบัติ ...
ชนิดขั่ว
โวลต์
รุ่น VS60L
ประเภท sealed-maintenance-free
แผ่น 12
แอมป์ 45
ยาว x กว้าง x สูง 236 x 129 x 200
สามารถติดตั้งในรถยนต์
อื่นๆ ...